Automation technological and business - processes

ISSN-print:2312-3125
ISSN-online:2312-931X
ISO:26324:2012

Про журнал «Автоматизація технологічних i бізнес-процесів»

Журнал «Автоматизація технологічних i бізнес-процесів» було ініційовано до видання рішенням складу I Всеукраїнської науково – практичної конференції «Інформаційні технології та автоматизація-2008», що відбулась на базі Одеського національного технологічного університету та продовжує щорічно проводитися. В складі редакційної колегії журналу провідні професора – визнані в Державі та далеко за її межами спеціалісти автоматизації технологічних та бізнес – процесів. Журнал зареєстровано Міністерством Юстиції України Серія КВ № 25373-15313ПР від 26.12.2022. Журнал «Автоматизація технологічних i бізнес-процесів» зареєстровано Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення. Рішенням ради №1549, протокол №15 від 09.05.2024 (Ідентифікатор медіа: R30-04055)

Важлива інформація! Наказом Міністерства освіти і науки України №918 від 18 серпня 2021 року Одеська національна академія харчових технологій реорганізована в Одеський національний технологічний університет.

Науково-виробниче видання «Автоматизація технологічних i бізнес-процесів» включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32) згідно наказу МОН України від 11.07.2019 № 975 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 122, 123, 151.

З 2014 року наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems (OJS) яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки. До 31 грудня 2014 року статті можна подавати як електронною поштою так і через платформу OJS, попередньо зареєструвавшись там як користувач. З 1 січня 2015 року матеріали в публікацію будуть прийматися виключно через платформу Open Journal Systems.

Бізнес модель заснована на засадах спонсорської допомоги. Одним із спонсорів є "Клуб молодих вчених".

Всі публікації перевіряються на плагіат програмами Unicheck(поточна), Viper, eTXT (попередня).

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Відсутня плата за публікацію

Поточна сторінка на Open Journal Systems

Підтримка: Центр видання наукової періодики та інформаційної підтримки Link

Теми журналу