Automation technological and business - processes

ISSN-print:2312-3125
ISSN-online:2312-931X
ISO:26324:2012

Редколегія

Головний редактор

Артеменко Сергій Вікторович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, ОНТУ, м. Одеса, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1398-1472
SCOPUS ID: 24337331300
E-mail: sergey.artemenko@gmail.com
(048) 72-09-148

Почесний науковий консультант

Хобін Віктор Андрійович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем ОНТУ, м. Одеса, Україна

Заступник головного редактора

Єгоров Віктор Богданович
доктор технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем, ОНТУ, м. Одеса, Україна
Котлик Сергій Валентинович
кандидат технічних наук, доцент, директор навчально-наукового інститута комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0», ОНТУ, м. Одеса, Україна

Відповідальний редактор

Бодюл Олена Станіславівна
кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, ОНТУ, м. Одеса, Україна

Редакційна колегія

Апостол Корлос
Доктор інженер-механік, доцент, доцент кафедри автомобільної техніки Олександрівського технологічного навчального інституту, Салоніки, Греція
Атанаська Босакова-Арденська
к.т.н., професор кафедри комп’ютерних систем і технологій Університету харчових технологій, Болгарія
Віоріка Судачевскі
к.т.н., завідувач кафедри комп'ютерних наук та системної інженерії, Технічний університет Молдови, Республіка Молдова
Дорофєєв Юрій Іванович
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
Жученко Анатолій Іванович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічних та програмних засобів автоматизації, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна
Кіріченко Людмила Олегівна
доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна
Коновенко Надія Григорівна
кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізико-математичних наук, ОНТУ, м. Одеса, Україна
Нугзар Кереселідзе
Доктор інформатики (комп'ютерних наук), доцент кафедри природничих наук, математики, технологій та фармації Сухумського державного університету, Грузія
Ольшевська Ольга Володимирівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, ОНТУ, м. Одеса, Україна
Петро Артемєв
к.т.н., заступник декана з розвитку інформаційних технологій, доцент кафедри систем прийняття рішень факультету математики та комп’ютерних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, Польща
Петро Дуч
к.т.н., доцент, Інститут прикладних комп’ютерних наук Лодзинського технологічного університету, Польща
Плотніков Валерій Михайлович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, ОНТУ, м. Одеса, Україна.
Радівілова Тамара Анатоліївна
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна
Сауле Аманжолова
к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційної безпеки, Міжнародний університет інформаційних технологій, Казахстан
Тимченко Віктор Леонідович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

Технічний редактор

Козуб Оксана Олегівна
бібліотекар 2 категорії науково-технічної бібліотеки, ОНТУ, м. Одеса, Україна