Automation technological and business - processes

ISSN-print:2312-3125
ISSN-online:2312-931X
ISO:26324:2012

Авторам

Автори подають у редакцію статті у вигляді файлу формату *.doc/docx електронною поштою або за допомогою платформи Open Journal System.

Увага! Кожен автор висилає підписаний паперовий ліцензійний договір або на електронну пошту його скановану копію (download license contract)

До електронного варіанту, наданого електронною поштою, додають:

 • ліцензійні договори, підписані кожним автором (в разі, якщо через електронну пошту не відправлена сканована копія)
 • паперовий варіант статті, підписаний авторами на зворотному боці останньої сторінки
 • дані про автора окремим файлом, на окремому аркуші

Bимоги до оформлення відомостей про авторів

Для кожного з авторів
 • ПІБ повністю (українською та англійською)
 • назва статті (українською та англійською мовами)
 • Вчений ступінь, вчене звання та посада
 • ЗВО/організація
 • Адреса ЗВО/організації
 • e-mail
 • Контактний телефон
 • Індекс Хірша (Scopus або Web of Science)
 • Номер ORCID (обов'язково)

Bимоги до текстових файлів

 • Шрифт - Times New Roman
 • Розмір шрифту - 10 пт (крім заголовку)
 • Інтервал - одинарний
 • Вирівнювання - по ширині
 • Абзаци в тексті - 0,5. Не додавати інтервал між абзацами одного стилю. Відображати абзаци пробілами і табуляцією - забороняється!
 • Поля з усіх боків - 20 мм.

Cтруктура статті

 • УДК (у лівому верхньому кутку сторінки без абзацу).
 • Назва статті друкується по центру сторінки великими літерами напівжирним шрифтом українською та англійською мовами розміром 18 пунктів. Перенесення слів, а також абревіатури в заголовку Hе допускаються.
 • Прізвища та ініціали авторів - після заголовку (через 1 інтервал в 10 пт, вирівнювання - по ширині) українською та англійською мовами.
 • Назва організації (без скорочень), місто і країна (через 1 інтервал в 10 пт, вирівнювання - по ширині) на мові статті.
 • ORCID авторів - у наступному рядку (вирівнювання - по ширині).
 • Е-mail авторів - у наступному рядку (вирівнювання - по ширині).
 • Анотація - через один інтервал в 10 пт курсивом (мовою статті обсягом не менш як 1500 символів без пробілів і переклад на англійську мову).
 • Ключові слова - в наступному рядку на мові статті та англійською мовою (не більше 10).
 • Через один інтервал в 10 пунктів після ключових слів:
  • Вступ
  • Аналіз літературних даних і постановка проблеми
  • Мета і завдання дослідження
  • Методи і матеріали досліджень (відображає методичну та експериментальну частину дослідження)
  • Результати досліджень
  • Обговорення результатів
  • Висновки
  • Список використаних джерел - напівжирним шрифтом, перед ним інтервал в 10 пунктів. Список джерел оформляється згідно «ДСТУ 8302:2015.Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ». Додатково нижче наводиться «References» і той же список використаних джерел, але латиницею (слід використовувати офіційну транслітерацію, переклад не допускається!), оформляється згідно IEEE Citation Reference. Кількість інтернет ресурсів в списку використаних джерел не може перевищувати 40% всього списку, а кількість літератури більш ніж 10 річної давності - 3 джерела.

Bимоги до оформлення малюнків

Чорно-білим в будь-якому графічному редакторі, який підтримує формати bmp, gif, tiff, pcx, jpeg, dwg, cdr, mcd. Допускається використання діаграм і графіків виконаних в Microsoft Excel в градаціях чорного. Малюнки нумерують і підписують по центру рядка напівжирним шрифтом без крапки в кінці, розшифровку позначень роблять перед назвою рисунка курсивом. Перед і після назви рисунка – інтервал в 6 пунктів. Всі підписи під рисунками дублюються англійською мовою.

Приклад:

image example

Bимоги до оформлення формул

Формули набирають в редакторі Microsoft Equation 3.0 і центрують. Нумерують тільки ті формули, на які є посилання. Номери формул вказують у круглих дужках і вирівнюють по правому краю сторінки. Центрування формул і вирівнювання номерів виконується табуляцією (НЕ ПРОБІЛАМИ!)

  Параметри настройки:
 • змінна - курсив
 • інші - звичайні
 • розміри (пт.):
  • звичайний - 10;
  • великий індекс - 7;
  • дрібний індекс - 6;
  • великий символ - 16;
  • дрібний символ - 10.

Bимоги до оформлення таблиць

Tаблиці, як правило, розташовують під текстом після першої згадки або на наступній сторінці. Назву таблиці вказують через коротке тире після номера по центру рядка напівжирним шрифтом без крапки в кінці. До і після назви таблиці, а також перед абзацом, наступного після таблиці, встановлюють інтервали в 6 пунктів.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.