Automation technological and business - processes

ISSN-print:2312-3125
ISSN-online:2312-931X
ISO:26324:2012

Цілі та сфера діяльності

Журнал «Автоматизація технологічних i бізнес-процесів» вже чотирнадцятий рік поспіль служить інтересам вітчизняних фахівців і запрошує всіх до подальшої співпраці, і бажає Всім, щоб життя завжди було наповнено яскравими, добрими подіями, а кожен новий день приносив щастя і процвітання в професійних справах!

Основна тематика видання:

 1. ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЕФФЕКТИВНОГО АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТИПУ, ВКЛЮЧАЮЧИ:
  • Об’єктами із розподіленими параметрами та/або запізненням, в умовах інтенсивних збурень (САУ інваріантні, каскадні, із змінною структурою, із прогнозуванням, із моделями об’єкта та ін.);
  • Об’єктами із суттєвою невизначеністю та нестаціонарністю властивостей (САУ з оптимізацією, адаптацією, на основі штучних нейронних мереж та нечіткої логіки);
  • Об’єктами із обмеженнями типу «аварійна ситуація» на значення їх режимних змінних та об’єктами із обмеженими ресурсами на управління;
  • Об’єктами із логіко – динамічними властивостями;
 2. АВТОМАТИЧНІ ТА АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ (ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, ЗРАЗКИ РОЗРОБОК, АНАЛІЗ ЕФФЕКТИВНОСТІ), В ТОМУ ЧИСЛІ:
  • Математичне моделювання та ідентифікація моделей технологічних процесів як об’єктів управління, підходи в оцінюванні адекватності, застосування моделей для розробки систем управління та як компонент алгоритмів управління;
  • Нові підходи в розробці автоматизованих систем складних технологічних процесів (функціональний, сценарний, еволюційний та ін.);
  • Системи підтримки прийняття рішень операторами автоматизованих систем та принципи розробки ефективних автоматизованих робочих місць (АРМ) операторів;
  • Підвищення ефективності та оптимізація автоматичного управління групами технологічних агрегатів (включених послідовно, паралельно, із рециркуляцією, змішано);
  • Управління технологічними процесами в пускових (перехідних) та стабілізованих режимах роботи
 3. ВИМІРЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІННИХ ТА ЗМІННИХ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СТАН ОБЛАДНАННЯ, ЇХ МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ:
  • Фізико - технічні основи автоматичних непереривних та/або експрес - методів вимірювання, питання їх метрологічного забезпечення та програмно - технічної реалізації;
  • Методи підвищення точності прямих та непрямих вимірювань;
  • Відтворення значень змінних, які для безпосереднього вимірювання, в тому числі діагностика порушень в технічному стані обладнання.
 4. ТЕХНИЧНІ ЗАСОБИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ:
  • Огляд та порівняльний аналіз програмно - технічних засобів збору, обробки та представлення інформації про хід технологічного процесу, засобів інтелектуального ядра системи та засобів впливу на процес;
  • Організація мереж для взаємодії контролерів та комп’ютерів в середині інтелектуального ядра системи, взаємодії ядра із засобами збору інформації та впливу на процес, із віддаленими користувачами та наладчика системи;
  • Практичні питання доцільного застосування, наладки, настройки, монтажу технічних засобів автоматизації, ефективного застосування програмних засобів.
 5. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ:
  • Теоретичні основи автоматизації бізнес - процесів, науково - методологічні підходи до управління бізнес - процесами та їх автоматизація;
  • Інноваційні технології автоматизації бізнес - процесів;
  • Практичні рішення питань автоматизації бізнес - процесів, досвід впровадження систем автоматизації бізнес - процесів.
 6. ПІДВИЩЕННЯ ЕФФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В ГАЛУЗІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
  • Направлення та методи підвищення якості підготовки спеціалістів в галузі автоматизації;
  • Ефективні форми організації учбового процесу, світовий досвід організації систем підготовки висококласних спеціалістів, системи управління якістю в освіті.

Застосування до проблем в розвинених і менш розвинених країн вітаються. Статті мають внести значний внесок у теоретичну та / або методологічну літературу з цього питання і містити міцну наукову складову.