Automation technological and business - processes

ISSN-print:2312-3125
ISSN-online:2312-931X
ISO:26324:2012

Авторська етика

Згідно Закону України "Про вищу освіту" в редакціях від 28.09.2017, підстава 2145-19. (посилання)

"Розділ XI 
НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, МИСТЕЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 69. Права інтелектуальної власності та їх захист

п. 6. Заклади вищої освіти та наукові установи здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату - оприлюдненню (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворенню опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

{Частина шоста статті 69 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}"

Ст. 36 проекту ЗУ "Про освіту" передбачено таке тлумачення: "формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів". Тобто, якщо вказати, що "ця глава опублікована автором в журналі", то це допускається.

Оригінальність і плагіат

Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і якщо автори використовували роботу і/або слова інших авторів, це має бути відповідним чином відзначено посиланням або вказано в тексті.

Плагіат має багато форм, від видавання чужої роботи за свою до копіювання або перефразування істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), ​​а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах є неетичною поведінкою при публікації і неприпустимий.

Подання однієї і тієї ж рукописи більш ніж в один журнал одночасно є неетичною поведінкою при публікації і неприпустимо. Автору не слід представляти для розгляду в іншому журналі вже опубліковану статтю.

Авторство роботи

Авторство повинно обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок в концепцію, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження.

Всі особи, які внесли значний вклад, повинні бути вказані як співавтори. Якщо будь-яка особа брала участь в будь-якої суттєвої частини проекту, то йому повинна бути виражена вдячність, або він повинен бути включений в список співавторів.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів.

Всі автори повинні розкривати у своїй рукописи будь-який фінансовий або будь-якої іншої значної конфлікт інтересів, який міг би бути витлумаченим як впливає на результати оцінки їх рукописи. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє значну помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, його обов'язком є ​​терміново сповістити головного & nbsp; редактора журналу про це і співпрацювати з головним & nbsp; редактором для того, щоб опублікувати спростування або виправлення статті. Якщо головний & nbsp; редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростування або виправлення статті, або подання головному редактору докази правильності опублікованої роботи.

Достовірність подаються результатів

Відповідальність за зміст публікації, достовірність наведених в статті результатів несуть автори. Автори повинні звіряти посилання на цитовані роботи.

У представленій в редакцію рукописи автори зобов'язані вказувати, в якій установі була виконана робота і в рамках яких наукових програм проводилися дослідження.